Politika

  • Müşterilerimizin gereksinimlerini, ekip ruhu içerisinde beklentilerinin ötesinde süratle ve eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
  • Tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı, düzenleyeceğimiz eğitim programlarıyla sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını belirleyerek çalışan memnuniyetini sağlamayı, 
  • İş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için Kalite Yönetim, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği’ni kapsayan tüm yasa, yönetmelik ve standardların gerekliliklerini en etkin şekilde yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 
  •  Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamayı ve tasarrufu teşvik etmeyi, 
  • Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmayı, faaliyetlerimizin oluşturduğu atıkların mümkün olduğunca az olmasına ve yasal şartlara uygun bir şekilde yok edilmesine özen göstermeyi, 
  • İş kazaları, çevre kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla; ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemeyi ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermeyi,
  •  Tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğuyla zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayarak “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmayı, bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı, 
  • Çalışanlarımızın ve ilişkide olduğumuz kurumlardan başlayarak etki alanımızın tamamında yer alan tüm bireylere kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bütünlüğünü oluşturmayı ve bu bilinci yaymayı,

 Taahhüt ederiz. 

Misyon

Kalite, kâr, termin ve yeni ürünler kapsamında tüm müşterilerimizin beklentilerini tam ve ekonomik bir şekilde karşılayarak, tüm yaratıcı ve katılımcı çalışanlarımız ile süreçleri iyileştirerek ve geliştirerek şirketimizin değerini artırmaktır.

Vizyon

Hızla gelişen değişimleri yakından izleyen POELSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., daha kaliteli üretim için teknolojik olarak gelişmekte, plastik sektöründe bir dünya şirketi ve marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.