Politika

Poelsan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak,
İçinde bulunduğumuz sektörün ulusal ve uluslararası ölçekte gelişimi için, misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, işimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağı, teknik bilgi ve teknolojik donanıma sahip olmak ve kalitemiz ile sektörümüzde değer yaratmak amacımızdır.
Bu sebeple;

  • Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini, ekip ruhu ile çalışıp süratle ve eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
  • Tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı, düzenleyeceğimiz eğitim programlarıyla sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını belirleyerek çalışan memnuniyetini sağlamayı, 
  • İş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için; Kalite Yönetim, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kapsayan standardların ve yürürlükteki mevzuatların gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi yönünde, ekonomik olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamayı ve tasarrufu teşvik etmeyi, 
  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacı ile ilgili tehlike, risk ve fırsatları hassasiyetle izlemeyi, tehlike ve riskleri en aza indirmek için gerekli çabayı göstermeyi,  
  • Tasarımdan başlayarak üretimin her aşamasında çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmayı, faaliyetlerimizin oluşturduğu atıkların mümkün olduğunca az olmasına ve yasal şartlara uygun bir şekilde yok edilmesine özen göstermeyi,
  •  Çalışanlarımızın ve etkileşim içinde bulunduğumuz tüm bireyleri; Kalite,  İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularında bilinçlendirmeyi ve bu bilinci yaymayı,
  • Tüm çalışanlarımıza kaliteli, temiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,

 Taahhüt ederiz. 

Misyon

Kalite, kar, termin ve yeni ürünler kapsamında müşterilerimizin beklentilerini tam ve ekonomik bir şekilde karşılayarak, tüm yaratıcı ve katılımcı çalışanlarımız ile süreçleri iyileştirerek ve geliştirerek, ulusal ve uluslararası pazarda ülke ekonomisine katkı sağlayarak şirketimizin değerini artırmaktır.

Vizyon

Sektöründe bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektir.