Politika

POELSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak,

İçinde bulunduğumuz sektörün ulusal ve uluslararası ölçekte gelişimi için, misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, işimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağı, teknik bilgi ve teknolojik donanıma sahip olmak ve kalitemiz ile sektörümüzde değer yaratmak, üretim ve hizmetlerimizle ilgili olan çevre boyutlarımızı kontrol altında tutmak amacı ile;

 • Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini, ekip ruhu ile çalışıp süratle ve eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Dönemsel hedeflerimizi belirlemek ve hedeflere ulaşmak için çaba harcamak,
 • Tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, yasal ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak karşılamak,
 • İş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için; ilgili standartların ve yürürlükteki mevzuatın  gerekliliklerine uymayı  taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımı ile yerine getirmek,
 • Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi yönünde, ekonomik olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak ve tasarrufu teşvik etmek,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile ilgili tehlike, risk ve fırsatları hassasiyetle izlemek, tehlike ve riskleri en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,  
 • Tasarımdan başlayarak üretimin her aşamasında çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak,
 • Faaliyetlerimizin oluşturduğu atıkların minimizasyonunu ve yasal şartlara uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak, 
 • Çalışanlarımı  ve etkileşim içinde bulunduğumuz tüm bireyleri;  Kalite,  İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularında bilinçlendirmek ve bu bilinci yaymak,
 • Tüm çalışanlarımızla kaliteli, temiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Entegre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek

 Politikamızdır.

Misyonumuz

Yüksek kalite ve teknolojinin buluşması ile plastik boru ek parça üretiminde yerel ve küresel pazarda öncü bir marka olmak.

Vizyonumuz

Plastik boru bağlantı sistemlerinde yakın coğrafyada lider,  global pazarda tercih edilen bir marka olmak.